صدای مشتری

فرآیند رسیدگی به شکایات

 دریافت و پیگیری شکایات، پیشنهادات و ایده ها از طریق

تماس تلفنی  ۵۳۸۰۲–۰۲۱

 وب سایت  https://yasamanoil.ir

 ایمیل   crm@yasamanoil.ir

هنگام مراجعه نیروهای عملیاتی شرکت به محل کسب و کارتان می توانید تمامی شکایات، پیشنهادات و ایده های خود را با ما در میان بگذارید.

 

بازخورد از عملکرد واحد ارتباط با مشتری

واحد سیستم و استراتژی پس از مختومه شدن هر شکایت، جهت حصول اطمینان از جلب رضایت شاکی، با مشتری تماس برقرار می کند و در صورت عدم جلب رضایت، پیگیری های لازم تا حصول نتیجه انجام می شود.