آدرس : تهران – خیابان خیام شمالی – کوچه جزایری -شماره ۱۲- شرکت پخش تک ناز یاسمن

تلفن : ۵۳۸۰۲–۰۲۱

فکس : ۵۵۵۸۵۳۶۵

info@yasamanco.ir
https://yasamanco.ir